Whispering Caves - Inge Frimout-Hei

Whispering Caves - Inge Frimout-Hei

€15,- (+)

Deze nieuwe compositie voor harpensemble is een spannende reis langs mysterieuze grotten in 18 stukken.
Percussie ad lib.
Score en drie harpboeken met partijen op niveau.
Harp 1: 15,-€
Harp 2: 15,-€
Harp 3: 18,-€
Score: 30,-€

Niveau